Επικοινωνία

(+30) 6972 851 097
(+30) 25210 33 499
about@honeybio.shop
Παρανέστι Δράμας

bio tuv

 

Ο οργανισμός ελέγχου και πιστοποίησης του
βιολογικού μας μελιού είναι η TUV AUSTRIA HELLAS http://www.tuvaustriahellas.gr/